İklimlendirme Sistemleri

Seralarda kullanılan havalandırma ve soğutma sistemleri aslında bitkileri ideal ortamda tutmak için dizayn edilmektedir. Bitkinin CO2 solumasını sağlamak ve sıcaktan gelişimini yavaşlatmasını önlemek için büyük önem taşımaktadır.

Havalandırma ve soğutma için Munters Egzoz fanları ve sirkülasyon fanları ile selülozik esaslı soğutma petekleri nem oranının özellikle düşük olduğu bir çok bölgede büyük avantajlar sağlamaktadırlar.

Her sera için kolay uygulanabilen ve düşük yatırım ve işletme maliyetleri olan Munters ürünleri dünyanın çok farklı bölgelerinde lider bir marka olarak tercih edilmektedirler.

Soğutma işleminin zor ve kritik olduğu seralarda (örneğin orkide ya da antoryum gibi çiçek seraları ) Sera Roop-Topları hem hassas sıcaklık kontrolü hem de nem kontrolü ile büyük avantaj yaratmaktadırlar.

Sera Roof-Top ları nem alma ve taze hava avantajları ile zor ve hassas yetiştirme proseslerinde bütün sera sektöründe güçlü ve benzersiz bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.