Tarımsal Gübre ve Bitkisel Çözüm

DOĞAL BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERİ

Tüm yaşamı kapsayan bir kalite yönetimi anlayışı içerisinde tarımsal üretim nerede durmaktadır? Doğayı, toprağı, suyu ve canlıları kullanan bir üretim biçimi olan tarım elbette bu anlayışın, bu felsefenin dışında kalamazdı. Nitekim kalite yönetimi yaklaşımı sonucunda ortaya çıkan “Sürdürülebilir Tarım”, “Ekolojik Tarım”, “Organik Tarım”, “Biyolojik Tarım”, “İyi Tarım Uygulamaları” gibi isimlendirmeler ile günümüzde yürütülen tarımsal üretim biçimleri tamamen kalite yönetimine dayanan uygulamalardır. Tarımsal üretimde kalite yönetimi anlayışının benimsenmesi, özellikle gelişmiş ülkelerde çevre sorunlarının yoğunlaşması, gıda kaynaklı hastalıkların artması sonucunda ortaya çıkmış bir gelişmedir. Bu ülkelerde tarımsal kaynaklı kirleticilerin yoğun biçimde kullanımı ve doğal dengeyi bozan tarım teknikleri uygulamalarının olumsuz etkileri dikkati çekmeye başlamış ve çevre ile uyumlu teknikleri 1 Prof. Dr.,

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara 2 Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Van 258 içeren yukarıda söz edilen tarımsal üretim sistemleri 1990 lı yıllarda geliştirilmeye başlanmıştır. Bunlardan EUREPGAP adı ile başlayan, artık 2007 yılından beri evrenselleşerek GLOBALGAP adını alan İyi Tarım Uygulamaları (İTU), başta adayı olduğumuz Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyada pek çok ülkenin yasalarına girmiş, yönetmelik ve talimatlar ile uygulamalar detaylandırılmış bulunmaktadır. Türkiye de bu gelişmelerin dışında kalmamış, gerekli yasal uygulamalar gerçekleştirilerek üretimde kalite yönetimi sistemleri özendirilmeye başlanılmıştır.

KATI GÜBRELER

Bitkiye ve bölgeye özel taban gübrelerimizle yüksek verimli ve üstün kaliteli mahsul yetiştirme imkanı elde edersiniz.

ÖZEL GÜBRELER

Tarımsal üretiminize destek amacıyla hazırlanan özel ürünlerimizle dengeli bitki beslemenize yardımcı oluyoruz.

ORGANIK GÜBRELER

Organik tarımsal üretim için geliştirdiğimiz bitki besleme ürünlerimizi Gübretaş kalitesi ve güvencesiyle kullanabilirsiniz.

TOZ GÜBRELER

Damla sulama ve yapraktan besleme için geliştirilmiş gübrelerimizle pazar değeri yüksek ürünler hasat edebilirsiniz.

SIVI GÜBRELER

Damla sulama ve yapraktan besleme için geliştirilmiş gübrelerimizle pazar değeri yüksek ürünler hasat edebilirsiniz.